Risk Management - Asset Management - Real Estate - Private Equity in Poland | MRE Partners
MRE Partners EN MRE Partners PL

Zarządzanie funduszami

Fundusze dedykowane
Dedykowany fundusz nieruchomości przeznaczony jest zarówno dla inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych, jak również grup inwestycyjnych, stanowiąc kompletne rozwiązanie w zakresie zarządzania portfelem nieruchomości i projektów inwestycyjnych. To kompleksowa struktura specjalnie przygotowana i w pełni dostosowana do konkretnego odbiorcy zapewniająca tym samym maksymalizację przepływów gotówkowych i optymalizację finansową inwestycji.

Doradztwo strategiczne i inwestycyjne
W zakresie usług MRE Partners mieści się kompleksowe przygotowanie pełnej strategii inwestycyjnej, budżetu, biznes planu, projekcji finansowych, analiz wrażliwości oraz ryzyka w połączeniu z opracowaniem planu zarządzania, systemu monitorowania, weryfikacji oraz raportowania, jak również pełną implementacją w każdej fazie przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Opracowanie i zarządzanie wehikułami inwestycyjnymi
Przygotowanie i implementacja specjalnie dostosowanej do indywidualnych parametrów i potrzeb Inwestorów strategii optymalizacji podatkowej i struktury prawnej z uwzględnieniem maksymalizacji efektywności inwestycyjnej, bezpieczeństwa, lokalnych rozporządzeń oraz prawa międzynarodowego.

Ocena i kontrola ryzyka inwestycyjnego
Właściwe oszacowanie ryzyk inwestycyjnych, zarządzanie i kontrola w połączeniu z bieżącą analizą sytuacji rynkowej, scenariuszy faz projektu i regularnym raportowaniem pozwala na podejmowanie szybkich działań prewencyjnych w ewentualnych sytuacjach kryzysowych.