Risk Management - Asset Management - Real Estate - Private Equity in Poland | MRE Partners
MRE Partners EN MRE Partners PL

Obsługa Nieruchomości

MRE Partners oferuje kompleksową obsługę zamierzania inwestycyjnego we wszystkich jego aspektach począwszy od poziomu spółki offshore i onshore finansującej projekt, skończywszy na lokalnej spółce celowej powołanej do obsługi konkretnego projektu, zapewniając przy tym pełną księgowość, optymalizację finansowo - podatkową, raportowanie, monitoring, jak również usługi korporacyjne i zarządzanie na wszystkich płaszczyznach projektu inwestycyjnego.

Na zakres usług MRE Partners składa się między innymi:

 1. Zakup/sprzedaż nieruchomości mieszkaniowych
 2. Zakup/sprzedaż nieruchomości komercyjnych
 3. Usługi dla deweloperów
 4. Zarządzanie i wynajem nieruchomości mieszkaniowych
 5. Wynajem nieruchomości komercyjnych i zarządzanie aktywami
 6. Identyfikacja i weryfikacja nieruchomości (zarówno całych inwestycji jak i poszczególnych składowych) zgodnie ze wstępnymi wytycznymi Inwestora.
 7. Złożona ocena ryzyka od momentu rozpoczęcia procesu inwestycyjnego poprzez wszystkie jego fazy do zakończenia.
 8. Przygotowanie, weryfikacja i prezentacja raportów inwestycyjnych dotyczących poszczególnych projektów, poszczególnych faz oraz sektorów rynku w połączeniu z rozbudowaną analizą ryzyka oraz ocena wrażliwości projektu.
 9. Analiza stopy zwrotu oraz przygotowanie projekcji finansowych dla określonych zamierzeń inwestycyjnych.
 10. Przygotowanie i bieżąca aktualizacja memorandum inwestycyjnego oraz opracowanie szczegółowych budżetów projektów.
 11. Bezpośrednia rola w monitorowaniu i nadzorowaniu całego procesu inwestycyjnego.
 12. Wybór i rekomendowanie profesjonalnych zespołów z uwzględnieniem ich kompetencji, efektywności oraz umiejętności dla danego projektu inwestycyjnego.
 13. Regularne sprawozdania i raportowanie w zakresie budżetu i harmonogramów oraz monitorowania zmian regulacyjnych mających wpływ na projekt, jak również proponowanie rozwiązań inwestycyjnych w sytuacjach ewentualnych wariancji.