Risk Management - Asset Management - Real Estate - Private Equity in Poland | MRE Partners
MRE Partners EN MRE Partners PL

Zarządzanie aktywami

MRE Partners przyjmuje aktywną rolę w skutecznym zarządzaniu aktywami mającym na celu ostateczne zwiększenie ich wartości. Rolą MRE Partners jest kształtowanie oraz czynny udział w każdej fazie inwestycyjnej projektu rozpoczynając od identyfikacji i nabywania aktywów (gdzie instrumentalnym jest znajomość poszczególnych sektorów rynku oraz doświadczenie i szerokie kontakty z przedstawicielami branży), przygotowanie strategii i kompleksowego biznes planu (ze szczególnym uwzględnieniem optymalnych źródeł finansowania poszczególnych faz projektu), monitorowanie, kontrola kosztów, jakości, współpraca i koordynacja firm specjalistycznych odpowiedzialnych za poszczególne procesy i zadania projektu oraz regularne raportowanie do udziałowców i inwestorów.

Ponadto MRE Partners w zależności od potrzeby projektu lub indywidualnych preferencji inwestorów zapewnia pomoc w pozyskiwaniu źródeł finansowania projektu, mezzanine finance, identyfikowaniu partnerów inwestycyjnych dla inwestycji joint-venture oraz dalszej odsprzedaży projektu w całości bądź jego części.